Regulamin kursu

1. Kurs dostępny jest na stronie https://mamakornik.pl/sklep/ i tylko tam można go zakupić po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem sklepu.

2. Po zakupie kursu Kupujący otrzymuje dostęp do platformy na której znajduje się kurs składający się z filmów wideo.

3. Do korzystania z kursu jest potrzebny telefon, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu na którym można odtwarzać filmy wideo.

4. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić czy jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z wybranego kursu. Mama Kornik nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby, wywołanego chorobami, schorzeniami lub innymi przeciwwskazaniami do korzystania z kursu.

5. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z poniższymi przeciwskazaniami i sygnałami do zaprzestania treningu.

Przeciwskazania lub sygnał do zaprzestania treningu:
·  źle gojące się krocze
· zakażenie i inne powikłania połogowe
· zapalenie żył
· temp. ciała powyżej 38 stopni
· krwiaki pooperacyjne
· ból
· przeciwwskazania medyczne przez lekarza

Uwaga: Ćwiczenia w ciąży możesz wykonywać za zgodą lekarza prowadzącego.

6. Kupujący jest  zobowiązany do dostosowania intensywności treningu i rodzaju zajęć do swojego stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Mama Kornik  nie ponosi odpowiedzialności za urazy, czy schorzenia wywołane nadmiernymi obciążeniami stosowanymi przez kupującego podczas treningu oraz jeśli kupujący sam modyfikuje rozpisany program.

7. W razie jakichkolwiek problemów technicznych czy pytań dodatkowych  należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem korespondencji mailowej. E-mail do kontaktu: kontakt@mamakornik.pl

Przewiń na górę